Diumenge, 21 de juliol de 2024 
logo AUGGBCN UB

Aules d'Extensió Universitària
per a la Gent Gran de Barcelona
AUGG BCN UB
Entitat declarada d'utilitat pùblica
Inscripcions obertes tot l'any per a persones majors de 55 anys.
QUI SOM I QUÈ FEM

OBERTA INSCRIPCIÓ
NOUS SOCIS
Horari d'atenció: dilluns a divendres de 10:00 a 13:00

Avançament Programa Seminaris, Tallers i Altres activitats disponible a l'apartat "SEMINARIS"
Llegir més avisos
Qui som i què fem
Revista AULES
Programes
Seminaris i Tallers
Canvis
Aules d'Estiu
Viatges
Sortides culturals
Grups-Adreces d'espais
Esdeveniments
Teatre
Fes-te'n soci
Preguntes freqüents
Contacte
Organització interna
AUGGBCN-UB inscripcions obertes
QUI SOM

Les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona (AUGG BCN UB) és una entitat sense afany de lucre, inscrita amb el núm. 9.697 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda com a Entitat d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior.

L’objectiu de la nostra associació és acollir persones de més de cinquanta-cinc anys, que tinguin interès en obtenir nous coneixements i que sentin la necessitat de seguir sent útils a la societat.

Les AUGG BCN UB van començar a Barcelona, l’any 1980, seguint l’experiència duta a terme pel sociòleg francès Pierre Velhas, que fundà l’any 1975 les primeres Aules per a la Gent Gran a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, sota l’eslògan Deixar d’aprendre és començar a envellir

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dr. Antoni Maria Badia i Margarit, després que el nostre president Dr. Francesc Pons Catchot li fes paleses les inquietuds i els objectius del nostre grup de persones, ens va obrir les portes de la UB i ens cedí la Capella per tal que poguéssim integrar-nos-hi. Així començà el 1r grup de les Aules.

Els socis de les Aules estan distribuïts en grups, ubicats a diferents espais de la UB i en d 'altres que no en pertanyen. Tots ells repartits en diferents barris de la ciutat i ben comunicats.

A cada grup s’imparteixen conferències setmanals. Es tracten temes diversos de cultura general, medicina, art, música, arquitectura, història, química, astronomia i un llarg etc.

Trimestralment, es publica el programa de conferències i, a l’inici de curs, es distribueix el programa de seminaris, tallers i altres activitats, i també es publica la revista Aules, que és un recull d’activitats de l’any anterior, amb la participació del professorat i de persones associades.

ORGANITZACIÓ

Les AUGG BCN UB estan formades pels òrgans següents:

  • Assemblea General. És l’ens sobirà de l'associació; els socis en formen part per dret propi i irrenunciable. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són a l’ordre de la sessió. Es reuneix un cop a l’any.

  • Junta Directiva. És l’encarregada d’administrar i representar l’associació. Està formada per: president, vicepresidents, tresorer, secretari i vocals, nomenats per l’assemblea. Es reuneix un cop al mes.

  • Comitè executiu. Format per: president, vicepresidents, tresorer, secretari i el responsable de les aules itinerants. La seva tasca principal és dur a terme els acords aprovats per la Junta Directiva i les relacions entre les diferents comissions o grups de treball. Es reuneix setmanalment i pren els acords que són ratificats posteriorment per la Junta Directiva.

  • Equip de Coordinació. Les seves tasques són: la confecció dels programes trimestrals de conferències, la programació dels tallers i seminaris de les diferents especialitats, la selecció i valoració dels professors per establir la seva idoneïtat per impartir les diferents matèries, la contractació dels espais apropiats per desenvolupar-hi les activitats; així com la coordinació dels delegats dels grups i dels seminaris.

Cada grup, taller, seminari o activitat compta amb una persona sòcia voluntària que n’exerceix la delegació i és la responsable del bon funcionament del grup.

En total, hi ha més de 70 persones voluntàries que col•laboren en les diferents tasques per a la bona marxa de l’associació.

El personal d’oficina està format per persones contractades.

 Si us cal més informació podeu contactar amb nosaltres per telèfon o en la secció de contacte.
Aquesta web i els seus continguts estàn subjectes a modificacions.
logo AUGG
Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona
AUGG BCN UB
Entitat declarada d'utilitat pùblica

 Carrer Casanova, 36 entresol 2a
       08011 BARCELONA
 Correu electrònic:
info@auggbcn-ub.org
 web: www.auggbcn-ub.org
 Centraleta:  93 451 60 40
 93 451 23 56
 Canal AUGG BCN UB
Facebook
   
 Qui som i què fem  Grups - Adreces d'espais  Preguntes freqüents
 Revista AULES  Esdeveniments  Contacteu-nos
 Programes  Teatre  Organització interna
 Seminaris i Tallers  Canvis
 Aules d'Estiu  Fes-te'n soci  Avís legal i política de privacitat
 Viatges  Sortides culturals
trading tecno